<div align="center"> <h1>Srona Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku</h1> <h3>Srona Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku</h3> <p>Szkoła podstawowa nr 37 w Białymstoku</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sp37bial.republika.pl/index.html" rel="nofollow">www.sp37bial.republika.pl/index.html</a></p> </div>